Top

Arhiva školske godine 2012./2013.

Šk. god. 2012./2013.

IZVOR, Digitalni školski list OŠ Ljudevita Modeca Križevci
Br. 3
List pokrenut: 7. 3. 2011.

Nakladnik: OŠ Ljudevita Modeca Križevci, Franje Račkoga 3, Križevci
Za nakladnika: ravnatelj Dražen Bokan, prof.

Glavna urednica: Martina Valec-Rebić, prof.
Glavna urednik – učenik: Dino Davosir, 8. b

Novinari: Marta Knežević, 3. a, Petra Orejaš, 5. a, Anja Kišur, 5. a, Andreja Bratić, 5. a, Ema Golubić, 5. a, Lucija Picig, 5. a, Patricia Navoj, 5. b, Gabrijela Herendić, 5. b, Matea Martinčić, 5. b, Ena Lončarić, 5. b, Lorena Lugomer, 5. b, Svea Susović, 6. c, Dominik Višak, 8. a, Kristijan Višak, 8. a, Ana Bratić, 8. a, Silvija Sučić, 8. a, Petra Lesički, 8. b, Dino Davosir, 8. b, Ivana Jelušić, 8. b, Vlaho-Josip Štironja, 8. b, Valentina Valjak, 8. b, Ana Valičević, 8. b, Silvija Navoj, 8. b, Matea Koren, 7. e, Dorotea Vrbančić, 7. e

RUBRIKE

Glavna tema: Volonterstvo
Događanja
Uspjesi
Bolji svijet
Kultura
Putovanja
Malci
Svijet oko nas
Predstavljamo