Top

Arhiva školske godine 2011./2012.

Šk. god. 2011./2012.

IZVOR, Digitalni školski list OŠ Ljudevita Modeca Križevci
Br. 2
List pokrenut: 7. 3. 2011.

Nakladnik: OŠ Ljudevita Modeca Križevci, Franje Račkoga 3, Križevci
Za nakladnika: ravnatelj Dražen Bokan, prof.

Glavna urednica: Martina Valec-Rebić, prof.
Glavna urednik – učenik: Dino Davosir, 7. b

Novinari: Kristina Višak, 6. a; Claudia Pittner, 6. a; Matea Koren, 6. e; Ana Bogdanović, 6. e; Josipa Crnčić, 6. e; Dorotea Vrbančić, 6. e; Petra Šantak, 6. e; Martina Lacković, 6. e; Doroteja Višak, 7. a; Dominik Višak, 7. a; Kristijan Višak, 7. a; Ana Bratić, 7. a; Kristijan Labaš, 7. a; Iva Puškadija, 7. a; Petra Lesički, 7. b; Dino Davosir, 7. b; Ivana Jelušić, 7. b; Marinela Fureš, 7. b; Lea Sokač, 7. b; Vlaho-Josip Štironja, 7. b; Linda Gajski, 7. b; Bruno Katavić, 7. b; Ana Valičević, 7. b; Karla Puškarić, 7. b; Mihaela Jakopović, 7. b; Valentina Valjak, 7. b

RUBRIKE

Dogadanja
Natjecanja
Bolji svijet
Putovanja
Kultura
Recenzije
Predstavljamo
Život mladih
Zdravlje
Eko-eko
Glazba
Sport
Malci