JEDINSTVENA IZLOŽBA
Radovi Julija Klovića sakupljeni iz cijeloga svijeta u Klovićevim dvorima

napisao izadmin5

Radovi Julija Klovića sakupljeni iz cijeloga svijeta u Klovićevim dvorima

Radove jednog od najpoznatijih minijaturista Julija Klovića, dopremljene u Galeriju Klovićevi dvori iz cijeloga svijeta, pogledali su i učenici naše škole

Knjiga koju je Klović oslikavao devet godina

Knjiga koju je Klović oslikavao devet godina

  Julije Klović (Grižane, 1498. – Rim, 1578.) bio je jedan on najpoznatijih i najštovanijih sitnoslikara u doba renesanse. Oslikao je mnoge časoslove, lekcionare i molitvenike koje su naručivali najugledniji ljudi njegova doba. Prema predaji, bio je toliko vrstan sitnoslikar da je mogao na noktu palca naslikati cijelu Posljednju večeru. Malo se zna o Klovićevom životu, a većinu toga saznajemo iz biografije Giorgija Vasarija.Klovićeva djela nisu dostupna ni danas, kao što nisu bila ni onda kad su nastala. Nekoć su nad njima bdjeli naručitelji, a sada se ljubomorno čuvaju u trezorima najpoznatijih svjetskih knjižnica i muzeja. Za posudbu Klovićevih djela Galerija je trebala osigurati specijalne i vrlo rigorozne uvjete izlaganja i čuvanja. Sitnoslike su dopremljene iz mnogih svjetskih knjižnica i muzeja: Britanskog muzaja u Londonu, Louvrea, Kraljevske zbirke Elizabete II. , Galerije Uffizi, ali i hrvatskih institucija kao što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Izložba kojom Galerija Klovićevi dvori slavi trideset godina postojanja, jedinstvena je prilika da se na jednome mjestu pogleda toliko djela koja su raštrkana po cijelome svijetu.

Izložba se sastoji od četrdesetak Klovićevih radova koje je stvarao tijekom pedesetak godina. Veći dio izložaka jesu originalne sitnoslike, dok je svega nekoliko djela zbog restauracije ili prevelike vrijednosti predstavljen faksimilima (vjernim kopijama). Brojne su minijature uvećane u slike velikoga formata što omogućuje uočavanje i divljenje detaljima koji se na originalnoj sitnoslici gotovo ni ne zamjećuju.

Izložbu je moguće pogledati do 20. siječnja 2013.

Reprodukcija Klovićeva autoportreta koji je napravio El Greco oko 1570. godine

Reprodukcija Klovićeva autoportreta koji je napravio El Greco oko 1570. godine

Tekst: Dino Davosir, 8. e
Fotografije: internet

Povezani članci