ŽELJKA KOLUDER-VLAHINJA, RAVNATELJICA OBITELJSKOG CENTRA KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Volonterstvo je način života

napisao izadmin5

Volonterstvo je način života

Želite volontirati bili mlađi ili stariji od petnaest, a ne znate kako i gdje? Želite znati koje su sve akcije za promicanje volonterstva ili koliko se mladi uključuju u volonterski rad i jesu li dovoljno osviješteni o potrebi rada za dobrobit zajednice? Odgaja li se djecu dovoljno u školama po pitanju volonterstva? Na ta pitanja odgovorila nam je ravnateljica Obiteljskog centra Koprivničko- križevačke županije dipl. soc. radnica Željka Koluder-Vlahinja

obiteljski_centar

  Koje sve akcije za promicanje volonterstva provodi vaš centar?

Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije već šestu školsku godinu zaredom promidžbu volonterstva provodi u okviru programa „ Ti i ja zajedno”. To je program pomoći u učenju koji ima dva osnovna cilja: pomoći učenicima osnovne škole u savladavanju nastavnih sadržaja te senzibilizirati, poticati i razvijati volonterstvo među mladima. U tu svrhu početkom svake školske godine održavamo motivacijsko-edukativne radionice i predavanja za srednjoškolce. Među našim volonterima većina je srednjoškolaca, a nešto manje ima studenata i mladih nezaposlenih osoba.
Isto tako, izrađujemo, tiskamo i distribuiramo plakate i letke s podacima vezanim uz volontiranje i važnost volontiranja, sudjelujemo u tematskim radio emisijama, objavljujemo tematske članke u tiskanim lokalnim medijima, na službenim internetskim stranicama Obiteljskog centra objavljujemo pozive volonterima za uključivanje u Program, informacije o radionicama, tribinama, predavanjima koje provodimo vezano uz volonterstvo, obilježavamo Međunarodni dan volontera – 5. prosinca…

Koliko se mladi uključuju u volonterski rad? Jesu li dovoljno osviješteni o potrebi rada za dobrobit zajednice?

U okviru istraživanja „Potreba, interesa i društvene uključenosti mladih u lokalnoj zajednici” koje je 2011. godine Obiteljski centar Koprivničko- križevačke županije proveo u suradnji sa Županijskim savjetom mladih i Koprivničko-križevačkom županijom, na uzorku od 755 srednjoškolaca iz naše županije ispitani su informiranost i stavovi srednjoškolaca o volonterstvu.
Rezultati istraživanja pokazuju da 90% srednjoškolaca ima pozitivan stav prema volonterstvu, a njih 50% željelo bi se aktivno uključiti u volontiranje, ali ne zna gdje i na koji način mogu volontirati. Samo 5% ispitanih srednjoškolaca aktivno je uključeno u volonterski rad. Unatoč pozitivnom stavu, mladi nažalost, nisu dovoljno informirani niti dovoljno uključeni u volonterski rad.
Uključenost mladih u volonterske aktivnosti općenito te osviještenost mladih o potrebi rada za dobrobit zajednice, ovisi o informiranosti i motivaciji, te o ponudi raznovrsnih mogućnosti volontiranja u lokalnoj zajednici. U naš program „ Ti i ja zajedno” volonteri se uključuju u skladu s potrebama učenika/korisnika programa. Dovoljna uključenost volontera osigurava se pravovremenim promicanjem mogućnosti volontiranja u Obiteljskom centru KKŽ početkom svake školske godine, uključivanjem „novih” te nastavkom volontiranja „ starih” volontera .

Odgaja li se djecu dovoljno u školama po tom pitanju?

Škole osim obrazovne imaju važnu odgojnu ulogu. U školama, posebno osnovnim , provode se mnogobrojne preventivne aktivnosti usmjerene razvoju odgovornosti, suradnje, tolerancije, razumijevanja, nenasilja i uvažavanja različitosti. S razvojem socijalnih vještina i zdravih stilova života kod djece i mladih raste i njihova osjetljivost za pojedince u nevolji i motivacija za pomaganjem, a to je temelj razvoja volonterstva među mladima.
Od ove školske godine u nekim se osnovnim i srednjim školama eksperimentalno provodi predmet Građanski odgoj i obrazovanje. U okviru tog predmeta predviđena je provedba modula Volontiranje i razvoj socijalne solidarnosti kojemu je cilj informiranje, senzibilizacija, motiviranje i uključivanje većeg broja mladih u aktivnosti u lokalnoj zajednici. U interesu poticanja daljnjeg razvoja volonterstva među djecom i mladima, bilo bi poželjno ovaj predmet uvesti u sve škole kao obvezni školski predmet jer volonterstvo oplemenjuje ljude, kod mladih otvara mogućnosti stjecanja novih znanja i iskustava, osjećaja da su nekom pomogli , osjećaja osobne vrijednosti.
Osim toga, volonterstvo nije samo dobrovoljni , humanitarni, neplaćeni rad za opće dobro, volonterstvo je puno više – to je način života u skladu s vrijednostima koje nosimo u sebi.

Koje su mogućnosti volontiranja učenika osnovnoškolske dobi na području Koprivničko-križevačke županije? Kome se učenici mogu javiti i gdje sve mogu volontirati?

Zakonom o volonterstvu, u okviru načela zaštite maloljetnih volontera, utvrđeni su uvjeti pod kojima maloljetne osobe mogu biti uključene u volonterske aktivnosti. Osoba mlađa od 15 godina može biti uključena u obavljanje odgojno-obrazovnih volonterskih aktivnosti samo u svrhu odgoja i obrazovanja, uz uvjet da je organizator volontiranja odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojno-obrazovne svrhe. Obaveza je organizatora volontiranja pribaviti pismenu suglasnost zakonskog zastupnika maloljetnog volontera. Maloljetna osoba s navršenih 15 godina može sklopiti Ugovor o volontiranju i volontirati, ali samo uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika.
Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije je ustanova socijalne skrbi i organizator volontiranja koji organizira volonterske aktivnosti u sklopu programa pomoći u učenju. Korisnici programa su učenici osnovne škole, a pomoć pružaju volonteri-učenici srednje škole, studenti ili mlade nezaposlene osobe, stariji od 15 godina s kojima Obiteljski centar KKŽ potpisuje Ugovor o volontiranju. U posljednjih pet godina u program „ Ti i ja zajedno” bila su uključena ukupno 82 volontera.
Osim u Obiteljskom centru u Koprivnici, ovaj se program od 2012. godine, zahvaljujući entuzijazmu stručnih suradnica škola, provodi i u Križevcima. Nositelj aktivnosti je Obiteljski centar, a suradnici u provedbi su OŠ Vladimir Nazor i Gimnazija Ivana Zakmardija Dijakovečkog. Volonteri su učenici gimnazije, a pružaju pomoć u učenju učenicima OŠ Vladimir Nazor. Želja nam je da se program proširi i provodi i u drugim školama.

obiteljski_centar2

Tekst: Valentina Valjak, 8. b

Fotografije: Obiteljski centar

 

Povezani članci