ANKETA
Učenici ipak više vole nastavu uživo

napisao Izvor Osmodec Urednik

Učenici ipak više vole nastavu uživo

Kako je prošle godine krenula nastava na daljinu, odlučili smo provjeriti što učenici misle o online školi. Saznali smo da većina učenika petog i šestog razreda više voli nastavu u školi, sedmi su razredi podijeljeni, a osmašima se više sviđa nastava na daljinu. Iznenađujuće je i otkriće da učenici, što su stariji, to manje smatraju tablete korisnima u nastavi. Pogledajte što smo još saznali!

rezultati ankete 1

 

Zanimalo nas je što učenici misle o nastavi na daljinu, koje su joj prema njihovu mišljenju prednosti, a koji nedostatci, što misle o tabletima, koje im epidemiološke mjere im nateže padaju i koje su im aplikacije najbolje za korištenje. Ispitali smo učenike i učenice petih, šestih, sedmih i osmih razreda. U anketi je sudjelovalo 312 učenika naše škole.

Dječaci, 5. razred

U petom razredu 77 % dječaka više voli nastavu u školi s epidemiološkim mjerama, dok bi tek 23 % njih odabralo nastavu na daljinu.

Kao razlog zašto više vole nastavu u školi većina, to jest 58 % petaša, navodi da voli biti u školi s prijateljima, a čak 47 % učenika jer teško svladavaju gradivo bez pojašnjenja učitelja. Njih 9 % kažu da je razlog to što se ne mogu sami natjerati na rad, a 2 % izdvaja kao problem to što kod kuće nemaju uvjete za rad.

Od petaša koji vole više nastavu na daljinu 12 % učenika kaže da je razlog to što im se sviđaju prezentacije i kvizovi koji šalju učitelji. Po 5 % učenika odlučilo se za ove razloge: sami mogu odlučiti kada će što raditi, ne moraju rano ustati, ne moraju putovati do škole i  imaju više slobodnoga vremena. Tek 2 % dječaka više voli samostalan rad, a 2 % je zadovoljno time što im se poboljšao prosjek ocjena u online nastavi.

Najviše učenika, to jest njih 84 %, ne voli nositi maske i to im najteže pada od svih epidemioloških mjera. Kao drugi najveći problem navode zatvorenost u učionici, njih čak 56 %. Nadalje, čak 44 % ne voli suhi obrok u učionici, a njih 39 % ne voli što su sati skraćeni na 40 minuta. Neodržavanje nastavnih aktivnosti i nemogućnost rada u skupinama problem je za tek 9 % učenika.

Kada bi opet krenula nastava na daljinu, 42 % dječaka bi više voljelo da se održavaju pozivi u realnome vremenu, 26 % njih želi da učitelji pošalju materijale koje će rješavati kad stignu ili žele, a 33 % bi voljelo rješavati zadatke u realnome vremenu, ali bez video poziva.

O tabletima 37 % petaša misli da su odlični te da im puno pomažu u nastavi, 30 % njih misli da su dobri, ali bi ih voljeli više rabiti, a isto tako 30 % učenika misli da nisu loši, ali im je bilo bolje bez njih.

Između aplikacija za nastavu na daljinu 100 % učenika izjavljuje da im se najviše sviđa Teams. Od ostalih aplikacija 49 % dječaka misli da bi se trebao rabiti PowerPoint, 60 % misli da bi se trebao rabiti Wordwall, 26 % Kahoot i 12 % LearningApps.

Djevojčice, 5. razred

Većina djevojčica petih razreda više voli nastavu u školi s epidemiološkim mjerama, čak 78 % njih, dok je za nastavu na daljinu tek 22 % djevojčica.

Najvažniji razlog zašto više vole nastavu u školi jest to da više vole biti s prijateljima u školi, što navodi 76 % učenica. Također, 56 % petašica teško savladava gradivo bez pojašnjenja učitelja. Da kod kuće nemaju uvjete za rad, navodi 2 % učenica, dok se  9 % učenica ne može samo natjerati na rad.

Od petašica kojima se sviđa  nastava na daljinu čak 50 % njih tvrdi da im se sviđaju videolekcije, prezentacije i kvizovi koje učitelji šalju. Po 10 % učenica odgovara da im je bilo dobro jer su mogle odlučiti kada će što raditi, jer nisu morale rano ustajati, jer nisu morale putovati do škole i jer su imale više slobodnog vremena. Također, 5 % njih kaže da im je online nastava bolja jer im se poboljšao prosjek, a 5 % navodi da više vole raditi same.

Od epidemioloških mjera čak 76 % djevojčica navodi kao najtežu mjeru nošenje maski. Polovici smeta i nemogućnost rada u skupinama (51 %), zatvorenost u razredima (49 %) i hrana u učionici i suhi obroci (42 %). Zatim, 29 % žali zbog neodržavanja izvannastavnih aktivnosti, dok skraćeni sati muče tek 16 % učenica.

Kada bi ponovno krenula nastava na daljinu, 49 % bi voljelo imati videopoziv u realnom vremenu, 24 % učenica bi voljelo da učitelji šalju materijale koje će rješavati kada stignu,  a 24 % bi voljelo da učitelji šalju zadatke u realnom vremenu, ali bez videopoziva.

Da su tableti odlični i puno pomažu u nastavi, misli 44 % učenica, 33 % misli da su dobri, ali bi ih više voljele rabiti, a 20 % njih misli da nisu loši, ali bi im bilo bolje bez njih.

Svim djevojčicama definitivno se više sviđa Teams nego Yammer. Od ostalih aplikacija 56 % djevojčica misli da bi se trebao upotrebljavati PowerPoint i Wordwall, 40 % Kahoot, 20% Wizer. Za Pixton je 9 % petašica, dok je po 2 % njih za Genially, Sway, Canvu i Animoto.

Dječaci, 6. razred

U šestom razredu 48 % dječaka više voli nastavu na daljinu, a 52 % nastavu  s epidemiološkim mjerama u školi.

Kao razlog što im se više sviđa nastava u školi 30 % šestaša navodi to da im je teško svladati gradivo bez pojašnjenja učitelja, a 27 % jer vole biti u školi s prijateljima. Nadalje, 12 % učenika kaže da se ne mogu sami natjerati na rad, 3 % da nemaju uvjete za rad kod kuće.

Nastava na daljinu je bolja šestašima iz više razloga: 24 % učenika kaže da mogu sami odlučiti kad će što raditi i da imaju više slobodnog vremena, a 21 % da ne moraju rano ustati i da im se poboljšao prosjek ocjena. Zatim, 15 % šestaša voli online nastavu jer vole raditi sami i ne moraju čekati da drugi završe, a 12 % jer im se sviđaju videolekcije, prezentacije i kvizovi.

Od epidemioloških mjera većini učenika teško pada nošenje maski (70 %), nemogućnost rada u skupinama ne odgovara polovici učenika (55 %), a hrana u učionici i suhi obroci smetaju trećini učenika (33 %). Zbog neodržavanje izvannastavnih aktivnosti žali 18 % učenika, a zbog skraćenih sati tek 3 %.

Kada bi krenula nastava na daljinu, 30 % učenika najviše bi voljelo da učitelji šalju zadatke, a učenici ih rješavaju kada žele, 42 % bi voljelo da imaju videopoziv, a 18 % bi voljelo da učitelji šalju zadatke u realnom vremenu.

O tabletima 45 % šestaša misli da su odlični i puno im pomažu u nastavi, 36 % dječaka misli da su dobri, ali bi voljeli kad bi ih više rabili. Da nisu loši, ali bi mogli bez njih misli 9 %, a 3 % učenika kaže da im se tableti ne sviđaju te da su nepotrebni.

Za aplikaciju Teams 70 % učenika misli da je bolja od Yammera. Od ostalih aplikacija 82 % dječaka  misli da bi se trebao rabiti PowerPoint, a 33 % Wordwall.  Ostale aplikacije imaju znatno manje glasova: 15 % Kahoot,  9 % Powtoon,  Quizlet, Genially i Wizer, 6 % LearningApps i Canva, a 3 % Animoto, Lino, Padlet i Sway.

Djevojčice, 6. razred

U šestom razredu 65 % učenica više voli nastavu u školi s epidemiološkim mjerama, a 35 % nastavu na daljinu.

Kao glavne razloge zašto više vole nastavu u školi makar i pod mjerama šestašice navode da vole biti u školi s prijateljima (56 %) i da teško svladavaju gradivo bez pojašnjenja učitelja (50 %). Zbog toga što kod kuće nemaju uvjete za rad 9 % učenica više voli nastavu u školi, a 15 % zato što se ne mogu same natjerati na rad.

Između učenica koje više vole nastavu na daljinu 26 % navodi da je tome tako jer nisu morale putovati do škole, 24 % jer nisu morale rano ustati, a 21 %  jer su mogle same odlučiti kada će što raditi. Zbog više slobodnog vremena nastavu na daljinu voli 21 % učenica, 18 % jer vole raditi same, 12 % jer im se sviđaju prezentacije i kvizovi koje učitelji šalju, a 9 % jer im se poboljšao prosjek ocjena.

Epidemiološke mjere koje najteže padaju šestašica poredane su sljedećim redom:  85 % zatvorenost u razredima, 65 % nemogućnost rada u skupinama, 59 % učenica nošenje maski i 50 % hrana u učionici i suhi obroci. Manjem broju učenica smeta i neodržavanje izvannastavnih aktivnosti (21 %) i skraćeni sati (6 %).

Kada bi se ponovno vratili na online nastavu, 56 % učenica bi najviše voljelo imati videopoziv s nastavom u realnom vremenu, da učitelji šalju materijale, a svatko ih radi kada želi i stigne više bi voljelo 32 % učenica, a online sat bez videopoziva 24 % učenica.

Da su tableti odlični i veoma korisni u nastavi, misli 39 % učenica, 36 % misli da bi ih više trebalo rabiti u nastavi, 21 % misli da nisu loši, ali bi im bilo bolje bez njih, dok 4 % misli da su nepotrebni.

Aplikaciju Teams radije nego Yammer upotrebljava 100 % učenica. Od ostalih aplikacija 94 % djevojčica misli da bi se trebao rabiti PowerPoint,  a 52 % Wordwall. Ostale su aplikacije manje popularne: 24 % Kahoot, LearningApps 12 %, Pixton 6 %, dok su po 3 % dobili Genially, Quizlet, Powtoon i Canva.

Dječaci, 7. razred

Sedmaši su za razliku od mlađih uzrasta podijeljeni u mišljenjima. Naime, 55 % sedmaša više voli nastavu u školi s epidemiološkim mjerama, a 45 % nastavu na daljinu.

I sedmaši koji više vole nastavu u školi kao glavni razlog navode kontakt uživo: 45 % kaže da im je teško svladati gradivo bez pojašnjenja učitelja, a 41 % učenika voli biti u školi s prijateljima. Nadalje, 16 % tvrdi da ne mogu sami sebe natjerati na rad, dok 6 % učenika kod kuće nema uvjete za rad ili vole nastavu u školi iz nekih drugih razloga.

Što se tiče razloga zašto učenici više vole nastavu na daljinu, rezultati su sljedeći: 27 % učenika kaže da im se sviđa što ne moraju rano ustati, 22 % jer mogu odlučiti što će kada raditi, a 20 % jer ne moraju putovati do škole i jer imaju više slobodnog vremena, 16 % jer vole raditi sami, 12 % jer im se poboljšao prosjek ocjena, a 8 % jer im se sviđaju videolekcije, kvizovi i prezentacije koje im učitelji šalju.

Od epidemioloških mjera velikom broju učenika teško pada zatvorenost u razredima ( 61 %), nošenje maski (57 %), nemogućnost rada u skupinama (47 %) i hrana u učionici i suhi obroci (47 %). Mnogo im manje smeta neodržavanje izvannastavnih aktivnosti (8 %) i skraćeni sati (4 %).

U slučaju online nastave 47 % učenika bi najviše voljelo da učitelji šalju materijale, a oni ih rješavaju kada hoće i mogu, 39 % bi voljelo imati videopoziv, a samo 4 % dopisivanje u realnome vremenu bez videopoziva.

Za tablete 37 % učenika misli da su odlični i puno im pomažu u nastavi, 16 % misli da su dobri, ali bi ih voljeli više rabiti, 10 % misli da nisu loši, a 2 % učenika kaže da im se ne sviđaju i misle da su nepotrebni. Čak 35 % učenika nije odgovorilo na ovo pitanje.

Između Teamsa i Yammera 85 % učenika biralo bi Teams, a samo 15 % učenika Yammer. Od ostalih aplikacija 65 % dječaka  misli da bi se trebao rabiti Wordwall,  61 % PowerPoint, 41 % Kahoot, 35 %  Padlet, 22 % Wizer, 12 % Genially. Manji broj učenika upoznat je i s aplikacijama  Quizlet (8 %), LearningApps i Pixton (6 %), Powtoon i Sway (4 %) te Animoto (2 %).

Djevojčice, 7. razred

Nastavu u školi s epidemiološkim mjerama preferira 64 % učenica, dok je za na daljinu 36 % učenica.

Nastavu u školu više voli 55 % sedmašica jer vole biti s prijateljima, 50 % jer im je teško svladati gradivo bez pojašnjenja učitelja, a 17 % jer se ne mogu same natjerati na rad.

Razlog zašto više vole nastavu na daljinu za 24 % učenica jest taj što same mogu odlučiti što će kad raditi, 19 % jer vole raditi same, 17 % jer ne moraju rano ustati, 17 % zbog toga što im se poboljšao prosjek ocjena, 14 % jer ne moraju putovati do škole i 14 % jer imaju više slobodnog vremena. Nadalje, 12 % kaže da im se sviđaju videolekcije, kvizovi i prezentacije, a 5 % voli nastavu uživo iz nekih drugih razloga.

Od epidemioloških mjera čak 81 % sedmašica smatra da je najteža zatvorenost u razredima, zatim 64 % učenica ne voli nošenje maske i 57 % učenica nemogućnost rada u skupinama. Kao nepopularna mjera slijedi hrana u učionici i suhi obroci (40 %) i neodržavanje izvannastavnih aktivnosti (33 %), a ne bune se na skraćene sate (2 %).

Kada bi opet krenula nastava na daljinu, 45 % učenica željelo bi da im se šalju zadatci koje će rješavati u realnom vremenu, 40 % bi voljelo imati videopoziv, a 29 % učenica bi voljelo rješavati zadatke kada stignu/žele.

Sedmašice ne dijele oduševljenje tabletima s mlađim učenicima. Da su tableti dobri, ali bi ih voljele više rabiti, misli 36 % učenica. Da nisu loši, ali je bolje bez njih, misli 24 % učenica, da su odlični i puno pomažu u nastavi, misli 12 % učenica. Tabletima nije oduševljeno 5 % učenica koje misle da su nepotrebni. Na pitanje nije odgovorilo 24 % učenica.

Aplikaciju Teams voli rabiti 88 %, a Yammer 12 % učenica. Od ostalih aplikacija 76 % djevojčica misli da bi se trebao rabiti Wordwall, 62 % PowerPoint, 45 % Padlet, 36 % Wizer i 33 % Kahoot. Manje su popularni Quizlet (21 %), Genially (14 %) i Pixton (5 %).

Dječaci, 8. razred

Osmaši su, također, podijeljeni u mišljenju kakvu nastavu više vole. Nastavu na daljinu više voli 50 % učenika, a isto tako 50 % učenika više voli nastavu u školi s epidemiološkim mjerama.

Učenici kojima se više sviđa nastava u školi kao glavni razlog navode to što teško svladavaju gradivo bez pojašnjenja učitelja (37 %) i to što vole biti u školi s prijateljima (33 %). Također, 1 % učenika kaže da se ne mogu sami natjerati na rad.

Nastava na daljinu je bolja za 27 % učenika jer si mogu rasporediti kad će što raditi, a 27 % učenika voli i to što ne moraju rano ustati. Nadalje, 21 % učenika voli online nastavu jer imaju više slobodnog vremena, 17 % jer im se poboljšao prosjek ocjena, 13 % jer ne moraju putovati do škole, 10 % jer im se sviđaju materijali koje učitelji šalju, a 10% učenika iz nekih drugih razloga. Tek 3 % učenika navodi kao razlog i to što vole raditi sami.

Od epidemioloških mjera 57 % učenika kaže da im najteže pada zatvorenost u razredima, 47 % nošenje maski, 43 % nemogućnost rada u skupinama, 37 % hrana u učionici i suhi obroci i 27 % neodržavanje izvannastavnih aktivnosti. Osmašima također ne smetaju skraćeni sati (3 %).

Kada bi opet krenula nastava na daljinu, 56 % učenika voljelo bi da učitelji šalju materijale, a oni rade kada stignu, 23 % učenika voljelo bi imati videopoziv, kao i 23 % sat u realnome vremenu bez videopoziva.

Zanimljivo je vidjeti da se većini osmaša tableti ne sviđaju: 37 % misli da nisu loši, ali bi bilo bolje bez njih, a 27 % kaže da im se tableti ne sviđaju i da su im nepotrebni. Tek 20 % misli da su tableti dobri, ali bi voljeli da ih više rabe, a samo 6 % učenika misli da su odlični i puno pomažu u nastavi.

Aplikaciju Teams više voli rabiti 63 %, a Yammer 30 % učenika. Od ostalih aplikacija 76 % dječaka misli da bi se trebao rabiti PowerPoint, 57 % Kahoot, a 47 % Wordwall. Za Wizer je 17 % učenika, za Pixton 13 %, za Genially 10 %. Nadalje, 6 % učenika voli Lino, Sway, Canvu, Quizlet i LearningApps, a 3 % Animoto i Padlet.

Djevojčice, 8. razred

Nastavu na daljinu odabralo bi 59 % učenica, nastavu u školi s epidemiološkim mjerama 36 %, dok 6 % učenica nema problem ni s jednim oblikom nastave.

Nastava u školi 27 % učenica preferira jer im je teško svladati gradivo bez pojašnjenja učitelja, 18 % jer se ne mogu same natjerati na rad, a 18 % jer vole biti u školi s prijateljima.

Razloge zašto više vole nastavu na daljinu osmašice redaju slično kao i ostali učenici: 34 % učenica voli što mogu same odlučiti kada će što raditi, 30 % što ne moraju rano ustati, a 27 % jer ne moraju putovati do škole i zato što imaju više slobodnoga vremena, 25 % jer im se poboljšao prosjek ocjena, 23 % jer vole raditi same, a 11 % jer vole videolekcije, kvizove i prezentacije koje učitelji šalju.

Od epidemioloških mjera 70 % učenica tvrdi da im najteže pada zatvorenost u razredima, 55 % nošenje maske, 45 % hrana u učionici i suhi obroci, 43 % nemogućnost rada u skupinama. Slijede neodržavanje izvannastavnih aktivnosti (20 %), samo 2 % ne voli što su skraćeni sati.

Kada bi opet krenula nastava na daljinu, 77 % učenica najviše bi voljelo da učitelji šalju materijali, a učenici rješavaju kada stignu, 25 % bi najviše voljelo da obrađuju zadatke u realnom vremenu, dok bi 20 % osmašica radije videopoziv.

O tabletima osmašice slično misle kao i osmaši. Da tableti nisu loši, ali bi bilo bolje bez njih, misli 39 % učenica, također, 25 % osmašica misli da su nepotrebni. Tek 25 % djevojčica misli da su tableti dobri, ali bi ih voljele više rabiti u nastavi, a samo 9 % učenica misli da su tableti odlični i puno pomažu u nastavi.

Aplikaciju Teams radije upotrebljava 76 % učenica, a Yammer 24 % učenica. Od ostalih aplikacija 61 % djevojčica misli da bi se trebao rabiti PowerPoint, 39 % Wordwall, 25 % Kahoot, 23 % Wizer. Tu su još Quizlet (18 %),  Padlet, Sway i LearningApps (5 %) te Genially i Pixton (2 %).

Zaključak

Gledajući ukupne rezultate, većina učenika radije bi imala nastavu s epidemiološkim mjerama u školi (60 %), no ipak i dosta njih nema ništa protiv nastave na daljinu (40 %). Iz rezultata po razredima može se zaključiti da stariji učenici više biraju nastavu na daljinu od mlađih.

Kao glavne razloge zašto radije biraju nastavu uživo, učenici ukupno navode da više vole biti u školi s prijateljima (46 %) i da teško svladavaju gradivo bez pojašnjenja učitelja (43 %). Najvažniji razlozi zašto nije loša nastava na daljinu učenicima su to što su mogli sami odlučiti kada će što odraditi (19 %) i nisu morali rano ustati (19 %), to što su imali više slobodnog vremena (17 %) i nisu morali  putovati do škole (16 %).

Od epidemioloških mjera učenicima najteže pada nošenje maske (64 %), zatvorenost u razredima (64 %) i nemogućnost rada u skupinama (49 %).

O tabletima ukupno učenici imaju dobro mišljenje. Tako 29 % učenika kaže da su odlični i puno mi pomažu u nastavi, a 29 % da su dobri, ali bi voljeli da ih više rabe. No, gledajući po razredima, stariji učenici u većem postotku smatraju da tableti baš i nisu toliko korisni.

Od aplikacija prva tri mjesta zauzele su ove aplikacije: PowerPoint (65 %), Wordwall (54 %) i Kahoot (33 %).

 

Anketa: Lana Hegedić, 7. r.
Pomoć u obradi ankete: Iva Koprić, 5. r.
Grafički prikazi: Dunja Rebić, 7. r.

 

Povezani članci