KREATIVNA LEKTIRA
Stvarali nove svjetove nadahnuti „Malim princem”

napisao Izvor Osmodec Urednik

Stvarali nove svjetove nadahnuti Malim princem

Učenici 8. d pod vodstvom profesorice Nine Drakulić uživali su u čitanju jedne od najljepših knjiga ikad napisanih, Malome princu Antoinea de Saint-Exuperyja

Učenici 8. d razreda dokazali su da čitanje lektire može biti zabavno i poticajno. Nakon čitanja i interpretacije lektire Mali princ mašta je otvorila neke nove svjetove, uzbuđenja i avanture. Učenici su odabrali jedan od nekoliko kreativnih zadataka. Cilj je ovih zadataka bio razvijati odnos prema umjetničkoj riječi, razvijati toleranciju i uvažavanje tuđeg mišljenja te razvijati kritičko mišljenje i istraživački rad.

Neki su učenici odabrali izraditi svoj planet i usmeno ga predstaviti. Zadatak je bio osmisliti vlastiti planet na koji bi došao mali princ te predstaviti što bi on na tom planetu sve doživio. Učenici su objašnjavali što bi sve mali princ naučio na tom planetu, ali i što bi on naučio stanovnike tog planeta.  Na jedan su sat postali glumci, istraživači, putopisci, ilustratori, spisatelji i tumači likova.

Radovi su bili odlični, svi su bili originalni u predstavljanju svog planeta. Matea Benčak predstavila je božićni planet koji je pun sreće, slavlja i veselja. Mali je princ došao na taj planet i zaključio kako je druženje s obitelji najljepše te kako nam je u prošlim vremenima sve bilo ljepše i bolje. Lana je predstavila svoj planet ljubavi. Mali ju je princ naučio kako voljeti i shvatila je da se samo srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo. Lana i mali princ zaključili su kako bi bilo ljepše živjeti na svijetu na kojem ima više ljubavi.

Anela je predstavila svoj planet kojim vladaju životinje. Malom je princu ispričala kako ljudi puno love i ubijaju životinje iz zabave, a ona se protiv toga želi boriti. Zbog toga njezinim planetom vladaju životinje. Mali princ joj je rekao kako su životinje najbolji i najiskreniji prijatelji. Magdalena je predstavila planet bez imena na kojem se nalazi samo jedan bunar. U tom se bunaru nalaze sve tajne toga svijeta. Sve je prolazno osim sjećanja, zaključio je mali princ na Magdaleninom planetu.

Mateja Rumenjak predstavila je planet ukrasa, šljokica i božićnih blagdana na kojem je sve mirno, skladno i na kojem se nitko ne svađa. Ona i mali princ zaključili su kako je lijepo živjeti u miru i skladu. Kruno je osmislio plavo-crni planet na kojem su živjeli plavi i crni ljudi koji su se neprestano sukobljavali i diskriminirali zbog različite boje kože. Došao je mali princ, pomirio ih i naučio ih što je to tolerancija.

Emanuel je osmislio planet Kai na kojem su živjeli ratnici koji su se borili protiv tamnih sila. Mali im je princ pomogao shvatiti da se zapravo bore sami protiv sebe jer su sami isijavali tamom. Dovoljno je bilo samo okrenuti se Suncu i tamne sile nestaju. Teo, Gabrijel, Dado, Sanjin i Dorijan snimili su video u kojem su predstavili i odglumili planet rata. Na tom se planetu ratuje, ljudske su vrijednosti uništene i sve je razrušeno. Mali princ ne razumije što se događa, a jedna mu djevojčica pokušava objasniti gdje se to našao. Mali princ zaključuje da je ratovanje najveće zlo među ljudima i želi što prije otići s tog planeta. Neki su učenici odabrali napisati priču, nastavak malog princa. Originalno i maštovito su napisali što bi bilo da je mali princ posjetio još koji planet i kakav bi to planet bio.

Učionica je zadnji sat nastave u razredu bila puna smijeha i zanimljivih ideja. Uspjeli smo popularizirati čitanje bijegom u svijet mašte u kojem je sve moguće.  Zaključili smo kako su poruke ispisane u djelu Mali princ zaista snažne, a mali nas je princ naučio da bismo trebali cijeniti svaki trenutak i sve što imamo.

Tekst i fotografije: Nina Drakulić, prof.

Povezani članci