SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA
Trećaši učili kako zaštititi životinje

napisao Izvor Osmodec Urednik

Trećaši učili kako zaštititi životinje

Učiteljica Brankica Salopek obilježila je sa svojim učenicima Svjetski dan zaštite životinja

Trećaši uz svoje radove

Svjetski dan zaštite životinja, 4. listopada, obilježili su učenici 3. b razreda sa svojom učiteljicom Brankicom Salopek. Izložili su fotografije i crteže svojih kućnih ljubimaca te razgovarali o tome kako mogu zaštititi ugrožene ili napuštene životinje.

Evo što su naučili:

Prema životinjama se trebamo odnositi dobro i pažljivo i trebamo pružiti podršku onima koji se brinu o životinjama.

Mnoge životinje su izumrle zbog onečišćenja okoliša.

Ljudi ostavljaju kućne ljubimce i odbacuju ih pa postaju lutalice ili odlaze u skloništa za životinje.

U Hrvatskoj postoje brojne ugrožene životinje, od kojih su neke vuk, ris, kornjača, leptir itd.

U Križevcima postoji inicijativa „Vau-vau Križevci” sa sloganom „Udomi psa” te surađuje sa skloništem za pse Ottova kućica u Koprivnici i Skloništem za životinje Kira u Sigecu.

Ukoliko uočimo napuštenu životinju u gradu, možemo se njima obratiti da ju zbrinu i pruže mogućnost toplog doma.

Izložba fotografija i crteža učeničkih ljubimaca

Tekst: Magdalena Božić, 8. b
Fotografije: Brankica Salopek, uč.

Povezani članci