SPORTSKA DVORANA
Uskoro gradnja nove dvorane

napisao Izvor Osmodec Urednik

Uskoro gradnja nove dvorane

Nakon dugogodišnjeg upozoravanja na opasnosti tijekom odlaska u udaljenu sportsku dvoranu, učenici će dobiti novu dvoranu u školskome dvorištu

dvorana 1

‒ Potreba za izgradnjom, tj. proširenjem školske dvorane proizlazi iz problema i činjenice da naši učenici od 2000. godine odlaze na nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u sportsku dvoranu koja je dislocirana i udaljena od škole. Učenicima je potrebno za odlazak na nastavu TZK-a od 10 do 15 minuta i na tom putu prelaze jako opterećene prometnice tri puta, što predstavlja opasnost po život učenika. U više navrata roditelji su upozoravali školu na sigurnost učenika ‒ iznio je ravnatelj Bokan razloge gradnje nove sportske dvorane u dvorištu škole.

Školu je zbog problema sigurnosti učenika više puta posjetila i inspekcija.
‒ Inspekcijskim nadzorom od 18. travnja i 28. svibnja 2012. utvrđeno je da škola nema odobrenje Ministarstva za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture u postojećoj školskoj sportskoj dvorani u Potočkoj ulici te je viša prosvjetna inspektorica naložila da škola pribavi to odobrenje. S obzirom na neodrživost korištenja postojeće sportske dvorane za učenike škole, što zbog sigurnosnih razloga, što zbog pedagoških uvjeta rada, utvrđeno je kako je potrebno izgraditi novu školsku sportsku dvoranu ‒ rekao je ravnatelj, dodavši kako je škola još prošle školske godine pokušala smanjiti vjerojatnost nesreće organiziravši nastavu TZK-a u blok-satu jednom tjedno.

dvorana 2

Još jedan od razloga za gradnju dvorane u dvorištu škole jest i činjenica da postojeća dvorana zapravo najmanje služi učenicima OŠ Ljudevita Modeca.
‒ Opseg korištenja dvorane u proteklim se godinama povećao, pogotovo od uvrštavanja dva sportska kluba u prvu ligu u sportovima u kojima se natječu. Dvorana se tako koristi po 16 sati dnevno, odnosno oko 120 sati tjedno. Od tog vremena učenici naše škole za potrebe održavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture koriste dvoranu samo 20 sati tjedno ‒ tumači ravnatelj.

Dvije godine prikupljanja dokumentacije

Izrada dokumentacije trajala je dvije godine i na temelju te dokumentacije dobivena je građevinska dozvola.
‒ Projekt izgradnje sportske dvorane prijavljen je 30. lipnja 2014.  na javni poziv MZOS-a kojim su prikupljani projekti za financiranje iz EU fondova. Postupak razmatranja projekata je u tijeku, a završetak izgradnje sportske dvorane ovisi o sredstvima iz EU fondova ‒ kaže ravnatelj.

Cijena izgradnje sportske dvorane je 28 milijuna kuna, ali sportska dvorana projektirana je kao energetski samoodrživa, po najvišim standardima energetske učinkovitosti. Naime, na krovu dvorane predviđeno je postavljanje sunčane elektrane.
‒ Nova zgrada dvorane uslijed primjene mjera energetske učinkovitosti ostvarit će očekivanu proračunatu uštedu od 68 % energije za grijanje i smanjenje emisije ugljičnog dioksida za 72 tone godišnje. Sunčana elektrana proizvodit će električnu energiju koja će se isporučivati u elektroenergetsku mrežu i na tome ostvarivati prihod viši od 54 tisuća kuna godišnje. Tako će se investicija sama otplatiti za 7,36 godina ‒  objašnjava ravnatelj.

dvorana 3

Izgled nove dvorane

U sportskoj dvorani bit će smješteni svi prateći prostori: osam skupnih svlačionica, četiri skupne praonice s pripadajućim sanitarijama, svlačionica i pripadajuće sanitarije za osobe s invaliditetom, kabinet tjelesne i zdravstvene kulture i ambulanta, tri spremišta dvorane, tri svlačionice s pripadajućim sanitarijama za nastavnike, priručno spremište i dvorana za korektivnu gimnastiku. U dvorani će biti smještene i teleskopske tribine za 240 gledatelja te dva dodatna mjesta za osobe s teškoćama u kretanju, ukupne površine zatvorenog prostora 2800 m2.

nacrt 3

Na južnome dijelu čestice, uz postojeći kolni i pješački pristup smjestit će se okretište za školske autobuse i manje parkiralište. Uz južno pročelje dvorane planira se urediti pješačka površina – školski trg koji će se opremiti klupama za sjedenje.

nacrt

‒ Arhitektonskim projektom izgradnje sportske dvorane utvrđene su četiri faze realizacije. Prva faza je rekonstrukcija, tj. dogradnja dizala za osiguranje pristupačnosti u postojećoj školskoj zgradi. Ovaj dio projekta već je realiziran u sklopu EU projekta „Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovan sustav” uz suradnju s Udrugom invalida Križevci.  Druga faza je dogradnja školske sportske dvorane i spojnog hodnika, treća dogradnja kuglane na dijelu ravnog prohodnog krova prizemnog dijela dvorane, a četvrta dogradnja nove kotlovnice na pelete uz postojeću plinsku kotlovnicu, čime će se dodatno smanjiti emisija ugljičnog dioksida ‒ tumači ravnatelj.

nacrt2

Možda će se netko zapitati što će biti sa starom dvoranom. Postojeću dvoranu preuzela bi neka od škola u čijoj se blizini nalazi.

 

Tekst: Dora Rebić, 8. a

Povezani članci