DAN KRAVATE
Znate li vezati kravatu?

napisao Izvor Osmodec Urednik

Znate li vezati kravatu?

S učiteljicom matematike  Gordanom Podravec 7. d razred obilježio je 18. listopada, svjetski i hrvatski Dan kravate

Origami kravate

Učenici su po grupama izrađivali origami kravate, bojali kravate kao pravi modni dizajneri, učili kako vezati kravatu i zatim sudjelovali u natjecanju vezanja kravate, a nije izostalo ni računanje! Ponovili su proporcionalnost i naučili što je to obrnuta proporcionalnost.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pobjednička ekipa u natjecanju vezanja kravate

Anketom što im se najviše svidjelo na ovom blok satu matematike, najveći dio učenika odgovorio je vezanje kravate/natjecanje u vezanju, zatim origami i bojanje kravate, dok je  dvoje učenika sve aktivnosti smatralo zanimljivima, a jedan učenik je najboljim smatrao to što je naučio vezati kravatu!

Pitanje za sve: Znate li vi vezati kravatu?

Slike će dočarati dio atmosfere koja je bila vrlo vesela, ali radna!

 

ZADATCI

Kravata koja je bila omotana oko vanjskih zidina Arene u Puli, žarko je crvene boje, a što je, po riječima autora, poruka otvorenosti, srdačnosti i ljubavi. Dugačka je 808 metara, masa joj je je oko 800 kilograma, široka je 8 metara, a u svom najširem dijelu ima 26 metara. Čvor kravate dubok je 9 metara, u njega je sašiveno desetak tisuća metara platna, a konca je na izradi cijele kravate potrošeno 120 kilometara.

a) Koliko bi bila dugačka duplo manja kravata?

b) Koliko metara konca je potrošeno na šivanje kravate?

c) U kojem omjeru su mase „obične” kravate i ove kravate, ako obična kravata ima masu 40 dag?

d) Koliko bi bila dugačka kravata oko naše škole?

 

Ako Ivica zaveže kravatu za 4.5 sek, koliko mu treba vremena za vezanje:

a) 5 kravata

b) 10 kravata

c) 100 kravata?

Koliko kravata će zavezati:

a) za 1.5 min

b) za 45 min

c) za 3 h?

 

Ako za 3 kravate treba 0.54 m platna, koliko platna treba:

a) za 9 kravata

b) za 11 kravata?

 

Marica pakira kravate za poklon. Za 5 min zapakira 2 kravate.

a) Koliko će joj vremena trebati za pakiranje 50 kravata?

b) Koliko vremena bi trebalo za pakiranje takvih 50 kravata ako bi joj pomogle njene 3 sestre?

Tekst i fotografije: Gordana Podravec, uč. savjetnica

Povezani članci