NASTAVA IZVAN UČIONICE
Učenje u prirodi

napisao Izvor Osmodec Urednik

Učenje u prirodi

Učenici 3. a išli su u šumu i na vidikovac kako bi učili o snalaženju u prirodi, vidokrugu i stajalištu

U petak 21. rujna naš razred je išao u šumu i na vidikovac. U prirodi smo učili o snalaženju u prirodi. Naša učiteljica Lucija Martinčić nas je naučila mnoštvo zanimljivosti o prirodi koje nitko od nas nije znao. Učiteljica nam je rekla kako se možemo snaći kada nema sunca. Naučila nas je da mahovina raste na sjevernoj strani svijeta i da su mravinjaci na jugu.

Odabrali smo jedno drvo u šumi, zagrlili smo ga i šapnuli mu tajnu. Vidjeli smo da otpiljeno drvo ima krugove koji se zovu godovi. Brojili smo godove i saznali koliko drvo ima godina. Godovi su širi na južnoj strani, pa se i tako možemo orijentirati u prirodi kad nema sunca. Okretali smo ne na sve četiri strane svijeta i gledali na koju stranu svijeta nam pada sjena.

Nakon šume, išli smo na vidikovac. Tamo smo učili o vidokrugu i stajalištu. Vidokrug je veći što je stajalište više. Crtali smo što vidimo na kojoj strani svijeta. Bilo je jako zabavno.

Tekst: Magdalena Božić  i Lovro Ipša, 3. a
Fotografije: Lucija Martinčić, uč. savjetnica

Povezani članci